• aglomeracja1

  • aglomeracja2

  • aglomeracja3

  • aglomeracja4

  • aglomeracja5

  • aglomeracja6

Opis projektu:

Klient: Stoważyszenie Aglomaracji Opolskiej.
Lokalizacja: Opole.

Portal informacyjny Aglomeracji Opolskiej, która powstała na mocy porozumienia z woli 20 samorządów gminnych skupionych w obszarze funkcjonalnym Opola. Portal skupia informacje z dziedziny turystyki, rekreacji, edukacji, przetargów i aktualności regionalnych. Portal stanowi ogromną wartość informacyjną dla mieszkańców zrzeszonych gmin. Jako realizacja o charakterze urzędowym, projekt został wykonany z nakładem wysokiej staranności i wymogów z dziedziny “web accessibility” i “usability” strony (dostępność i użyteczność).

Technologia wykonania:

Backend: PHP + MySql, Cms: Drupal 8

Frontend: HTML5 + Jquery + Css3

Komponenty dodatkowe: Mapa svg + js

Typ: Portal informacyjny.

Pracochłonność:

Development
Design
Seo & Marketing